Mariborski LDS razrešil Verliča

Na zboru članov mariborskega mestnega odbora stranke LDS so člani stranke razrešili dosedanjega predsednika Andreja Verliča in predsedovanje zaupali Marjani Kreitner.

Desetletna vladavina Andreja Verliča na čelu mariborskega odbora LDS se je zaključila. Na zboru članov so ga razrešili in na njegovo mesto izvolili Marjano Kreitner. Verlič, mariborski podžupan, je nezaupnico dobil, ker se ni strinjal kandidaturo Tomaža Orešiča za župana Maribora.

Marjana Kreitner je nova predsednica mariborskega odbora stranke LDS (foto/Marko Pigac)

Glede na odzive članov je bilo moč opaziti, da so le-ti večinsko nezadovoljni z načinom vodenja stranke, člani pa so prav tako prepričani, da je Verlič sprejemal pomembne odločitve o politiki Maribora brez predhodnega posvetovanja in odločanja v organih stranke. Člani stranke so izrazili željo po novem vodstvu, ki bo ravnalo v skladu z vrednotami LDS.

Nova predsednica mariborskega odbora je v mariborski LDS do sedaj opravljala funkcijo podpredsednice. Kreitnerjeva je zaposlena kot direktorica nekdanje Rafinerije Maribor, ki od letošnje pomladi nosi ime Motus CEE in je del mednarodne korporacije Motus CEE LLP s sedežem v Londonu.

Vendar pa tudi tokrat ni šlo brez zapletov, saj se je po nekaterih informacijah že med zborom in še bolj po njem pričelo očitati kršitve pravil pri izvolitvi Kretinerjeve. Postopek evidentiranja za predsednika oziroma predsednico mariborske LDS namreč naj ne bi bil izveden. Za izjavo smo zaprosili Verliča in Kreitnerjevo, a se na naše klice (še) nista odzvala. O zadevi bomo obširneje poročali jutri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*