Denar za Lubadarja

Mestna občina Maribor (MOM) je pridobila evropska sredstva za nov investicijski projekt, in sicer za obnovo Kulturnega centra (KC) Pekarna-Lubadar.

Projekt Lubadar je vreden 1.608.941 evrov, od tega je 1.139.667 evrov financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Obnova bo zaključena predvidoma poleti 2011.

Programi, ki se izvajajo v objektu Lubadar, potrebujejo primeren prostor za svoje delovanje. Spričo zelo slabega stanja objekta je nujno potrebno izvesti prenovo objekta, s čimer bo omogočeno nadaljevanje in širitev kulturno-umetniške tradicije ne le v objektu, ampak tudi v celotnem kompleksu KC Pekarna. Na ta način bo zagotovljena ustrezna infrastrukturna podpora programom neodvisne kulture na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Obnova objekta Lubadar bo predvidoma zaključena poleti 2011. (Foto: Sašo Branilovič)

Z investicijo MOM želi izkoristiti razvojni in kulturni potencial, ki ga ima večnamenski objekt Lubadar, kjer se bo poleg izvajanja kulturnih vsebin in kulturi komplementarnih dejavnosti izvajala tudi spremljajoča gospodarska dejavnost (specializirano knjigarništvo). Prenova objekta in njegova funkcionalna revitalizacija je z vidika zagotavljanja pogojev za kulturno – umetniško ustvarjalnost in dostopnost do kulturnih dobrin nujna, saj je trenutno stanje objekta takšno, da so ti pogoji bistveno zmanjšani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*