Z delom pričel tudi Varnostni sosvet

Prvič so se v novem mandatu sestali tudi člani Varnostnega sosveta Mestne občine Maribor (VS MOM).

Na začetku srečanja so člani VS izvolili sekretarja. Tudi v tem mandatu bo omenjeno funkcijo opravljal Aleš Škof. Svetniki so prav tako soglasno potrdili, da status stalnega člana VS pripade Janezu Kečku, direktorju Javnega zavoda za zaščito in reševanje (poklicna gasilska enota Maribor).

Člani Varnostnega sosveta (Foto: Sašo Branilovič)

V nadaljevanju seje je novoizvoljeni seketar predstavil akcije, ki jih je VS izvedel v minulem mandatu. Med drugim si je prizadeval za zmanjšanje incidentov na nogomenih tekmah, izvedel je posvet na temo Problematika mirujočega prometa v MOM, obravnaval je varnostno problematiko v mestnih četrteh in krajevnih skupnostih ter izvedel akcijo Prazniki brez petard.

Danijel Lorbek, direktor policijske uprave (PU) Maribor je podal poročilo o varnostnih pojavih v prvih desetih mesecih letošnjega leta. Med drugim je izpostavil, da je število kaznivih dejanj na enakem nivoju kot v letu 2009 in se giblje okrog številke 6000. Raziskanost kaznivih dejanj je nekaj več kot 48-odstotna, medtem je raziskanost velikih tatvin 6 odstotkov boljša kot v enakem obdobju lani. Na PU beležijo 2-odstotni porast števila prometnih nesreč, v katerih so življenje izgubile 4 osebe, enako kot lani.

Varnostni sosvet

Varnostni sosvet je projekt partnerskega sodelovanja med MOM in PU Maribor. Njegova vloga je povezovanje, koordiniranje in usmerjanje organov, organizacij in drugih dejavnikov, ki se ukvarjajo z varnostno problematiko.

Bron za Rajherjevo v Parizu

Slovenska Taekwondo reprezentanca v WTF slogu je nastopila na turnirju svetovnega pokala – odprtem prvenstvu Pariza, od koder se je vrnila z bronom Nuše Rajher med članicami in srebrom Dunje Lemajić med mladinkami.

Nuša Rajher (klub Jitae Maribor)je bronasto medaljo osvojila po zmagah proti Srbkinji Milici Mandić z rezultatom 8:4 in proti Švedinji Karolini Kedzyierski z rezultatom 9:7. V boju za finale je po izenačenem rednem delu izgubila v podaljšku do prve osvojene točke proti Angležinji Bianci Walkden.

Nuša Rajher je v Parizu osvojila bron (Foto: TZS)

Mladinka Dunja Lemajić iz kluba Dragon je po štirih zmagah v finalu izgubila proti Španki Nicole Marquez Quononero z rezultatom 3:5. Odprto prvenstvo Pariza je gostilo 124 ekip oziroma 774 borcev v mladinski in članski konkurenci.

Božični bazar

Waldorfska šola Maribor in Waldorfski vrtec Studenček sta pod okriljem pedagogov, staršev in otrok pripravila že tradicionalni božični bazar.

Božični bazar je stalnica skorajda vsake waldorfske šole. “Spremljevalne dejavnosti, ki jih v ostalih šolsko – izobraževalnih zavodih skoraj ni oziroma so zelo omejene, niso le priložnost za druženje otrok, staršev in učiteljev, temveč tudi način, da obiskovalcem in širši javnosti pokažemo kaj vse lahko sami naredimo. To je ena izmed posebnosti waldorfske pedagogike, ki spodbuja in omogoča razvoj raznih spretnosti otrok,” pojasnjuje Metka Šujica, direktorica Waldorfske šole Maribor. Obiskovalci so lahko izbirali med pestro izbiro waldorfskih izdelkov in igrač, voščenk, voska, mineralnih barv ter drugih izdelkov domače in umetnostne obrti.

Božični bazar Waldorfske šole Maribor (Foto: Kraft & Werk)

V sklopu letošnjega božičnega bazarja so se otroci, starši in obiskovalci družili na ustvarjalnih delavnicah izdelovanja adventnih venčkov, zavijanja in okraševanja sveč iz čebeljega voska, izdelovanja okrasnih venčkov, mokrega in suhega filcanja ter šivanja izdelkov iz filca. Za najmlajše so pripravili tudi dve lutkovni predstavi, in sicer predstavi Muha Brenčepuha in Gospa Snežna. Poskrbeli so tudi za odrasle, ki so se lahko udeležili delavnice skupinskih plesov. Poseben gost letošnjega bazarja pa je bil dolgoletni waldorfski učitelj iz Gradca, gospod Ulrich Hofmann, ki je spregovoril o pedagogiki in duhovnosti.

Pomisleki glede zaključnega računa

Mariborski odbor Socialnih demokratov je izrekel številne pomisleke glede poslovanja Mestne občine Maribor v letu 2009, ki se kaže v zaključnem računu.

Mariborski odbor Socialnih demokratov smatra, da je tako pozna obravnava zaključnega računa Mestne občine Maribor (ZR MOM) za leto 2009 in poročila nadzornega odbora MOM, nesprejemljiva. Prav tako se ne strinjajo s samim načinom obravnave. “Skrajno neobičajno je, da strokovna telesa mestnega sveta (MS) tovrstnega gradiva, pred obravnavo na seji MS MOM, ne obravnavajo in zavzamejo ustreznih stališč. ZR je bil izdelan v za to predpisanih rokih. Nadzorni odbor je ZR obravnaval aprila 2010 in 9. junija izdelal poročilo. Zato smatramo, da je bilo dovolj časa za normalno obravnavo v prejšnjem mandatu MS,” navajajo v omenjenem odboru.

Skupina Socialnih demokratov je navedla številne pomisleke glede zaključnega računa MOM (Foto: Marko Pigac)

Socialni demokrati med drugim zaskrbljeno izpostavljajo,

• da se v času krize, ko tekoči prihodki stagnirajo ali celo upadajo, odhodki za delovanje občine, število zaposlenih in s tem plače, delovna uspešnost, nadure ter študentsko delo povečujejo za 14 odstotkov, dobrih 800.000 evrov,

•da pri odhodkih izstopajo povečanja za nadurno delo 28 odstotkov, delovno uspešnost 36 odstotkov,

•da je leta 2007 tekoči presežek znašal nekaj več kot 17 milijonov evrov, leta 2008 nekaj manj kot 12 milijonov evrov, leta 2009 pa le še nekaj nad 8 milijonov evrov,

•da se financiranje investicij iz kapitalskih prihodkov in zadolževanja v primerjavi z lastnimi sredstvi povečuje,

•da bo z nadaljevanjem takšnega načina financiranja občina razprodala premoženje in se zadolžila do te mere, da ne bo na razpolago več lastnih sredstev za financiranje oziroma sofinanciranje razvoja (evropska sredstva),

•da se veliki komunalni projekti (vodovod in kanalizacija) prestavljajo iz leta v leto in se s tem veča nevarnost izgube evropskih sredstev,

• da je realizacija investicij bila z rebalansi znižana za 30 odstotkov.

• da se od leta 2007 ni zgradilo niti eno socialno stanovanje.

Druga seja mestnega sveta

Mariborski mestni svetniki so drugič v tem mandatu sedli v svetniške klopi. Na seji so med drugim sprejeli zaključni račun za leto 2009 in nov investicijski program za ureditev Trga Leona Štuklja.

Seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor (MS MOM) se je pričela z vložitvijo zahteve opozicije, da se skliče izredna seja na kateri se bo razpravljalo o obnovi Trga Leona Štuklja. Prav tako so nekateri opozicijski svetniki izrazili željo, da se sprejemanje zaključnega računa prestavi na naslednjo sejo, saj odbori v MS še niso sestavljeni in niso mogli obravnavati zaključnega računa. Župan Franc Kangler temu sicer ni nasprotoval, je pa predlagal, da opozicija predlog umakne. Sam je podprl predlog Liste za pravičnost in razvoj, da celoten projekt pregleda nadzorni odbor.

Pobude in vprašanja

V točki pobude in vprašanja svetnikov so le-ti med drugim predlagali, da se brezplačni dostop do interneta nadgradi, da ga bo lahko v času EPK, EPM in Univerzijade uporabljalo več uporabnikov. Zaradi visokih stroškov za delovanje mestnih redarjev je eden od predlogov bil, da občina podeli koncesijo za opravljanje redarske službe.

Bojan Horvat (SD) in Aleš Škof, vodje službe mariborskega mestnega sveta (Foto: Sašo Branilovič)

Med vprašanji je bilo izpostavljeno, kdaj bodo v Mariboru pričeli oblikovati vizijo in strategijo razvoja mesta, saj se je občina med drugim odločila za projekt EPM, ob tem pa svetniki niso bili seznanjeni s finančno konstrukcijo. Svetniki so občinski upravi postavili vprašanja, zakaj po 1. januarju ne bo več mogoče plačevati Staninvestovih položnic na mestni blagajni, kako bo MOM povrnila izgubo dohodka, ki so jo utrpela podjetja zaradi dolgotrajne obnove Trga Leona Štuklja in kdaj se bo pričela sanacija ceste med Mariborskim otokom in Kamnico ter ceste Pariške komune.

V nadaljevanju so svetniki potrdili Nadzorni odbor občine v sestavi Jože Glogovšek (predsednik), Srečko Kokalj (podpredsednik), Janja Viher, Magda Žezlina, Boris Cokoja, Samo Krajnc in Martin Krajnc.

Zaključni račun

Sledila je razprava o zaključnem računu proračuna MOM za leto 2009. V letu 2009 je MOM realizirala 105.986.040 evrov prihodkov in 112.080.408 evrov odhodkov. K omenjenemu poročilu so predvsem v opoziciji izrekli številne pomisleke, med drugim, da se število zaposlenih v občinski upravi kljub kriznim časom viša in tekoči presežek iz leta v leto pada. Prav tako so številni očitki leteli na to, da je župan zaključni račun dal v obravnavo šele sedaj, čeprav ga je nadzorni odbor obravnaval junija (v preteklem mandatu). Ob tem je potrebno omeniti, da se je nov nadzorni odbor formiral šele na tekoči seji, zato ni bilo nikogar, ki bi formalno stal za zaključnim računom. Prav tako pa zakljunega računa niso obravnavala delovna telesa MS, saj še niso formirana. Kljub vsem pomislekom je bil zaključni račun sprejet.

Obnova Trga Leona Štuklja

Mestni svetniki so potrdili tudi nov investicijski program za ureditev Trga Leona Štuklja, s katerim so odobrili podražitev omenjenega projekta. Nova vrednost obnove tako znaša 3,5 milijona evrov in ne prvotno načrtovanih 1,5. Trg naj bi bil predvidoma zaključen aprila 2011, projekt pa bo v celoti financirala mestna občina, saj je ostala brez donatorskih sredstev.

Odprli 13. študentski dom

V Mariboru so svečano odprli 13. študentski dom, v katerem je na voljo 276 novih postelj.

Kot je na otvoritvi povedala Lidija Divjak Mirnik, direktorica Študentskih domov, da kljub temu, da je v novem študentskem domu na volj 276 novih postelj, to še ne rešuje problematike bivanja študentov v Mariboru. “Potrebno je poudarit, da z obnovo starih študentskih domov, zaradi zviševanja standardov, postelje v bistvu izgubljamo. Tako smo postelje s tem novim domom le nadomestili,” je pojasnila Divjak Mirnikova.

V 13. študentskem domu je na voljo 276 postelj (Foto: Sašo Branilovič)

Za nakup 13. študentskega doma, kjer je poleg standardnih prostorov študentom na voljo še parkirna hiša, so Študentski domovi Mariborje oziroma Univerza v Mariboru odštela 8,7 milijona evrov. Ker pa za 2.696 študentskih postelj v upravi Študentskih domov letno prejmejo okrog 4.000 postelj, Divjak Mirnikova predvideva v letu 2011 še kak študentski dom. V letu 2012 je načrtovana še obnovlja zadnjega, neobnovljenega, študentskega doma v Mariboru, doma številka 7.