Razvanje se sooča s številnimi težavami

Mariborski podžupan Janez Ujčič in direktor Urada za komunalo, promet, okolje in prostor Vili Eisenhut ter predstavniki nekaterih mariborskih institucij so se sestali s prebivalci Razvanja in razpravljali o pereči problematiki v kraju.

Največ prahu je na sestanku dvignila problematika vodovoda. Del kraja se namreč še vedno oskrbuje z vodo s Pohorja, ki je ob močnejših padavinah onesnažena, iz leta v leto pa tudi njen nivo upada, saj je veliko vodotokov speljanih v akumulacijska jezera od koder se voda uporablja za zasneževanje smučarskih prog.

Spodnji del Razvanja še vedno ni priključen na kanalizacijsko omrežje (Foto: Sašo Branilovič)

Za nemoteno oskrbo celotnega kraja z vodo bi bila potrebna izgradnja vodohrama in položitev cevovoda, za kar bi po podatkih občinarjev bilo potrebno zagotoviti okrog 700.000 evrov sredstev. Tega denarja v aktualnem proračunu ni predvidenega, je pa Ujčič krajanom zagotovil, da se bo osebno zavzemal, da bi se z rebalansom proračuna to spremenilo.

Naslednja težava v krajevni skupnosti je kanalizacija. Del Razvanja je že priključenega na kanalizacijsko omrežje, medtem ko preostanek še vedno uporablja greznice. Čeprav je bilo predvideno, da bi do leta 2010 bil celoten kraj priključen na kanalizacijsko omrežje, se to ni zgodilo. Po Eisenhutovih besedah bo letos urejen le del kanalizacijskega omrežja, ki pa zaenkrat še ne bo aktiven.

Težava v kraju so tudi številne makadamske ceste. Za leto 2011 je bilo predvideno asfaltiranje šestih cest, od katerih bo po podatkih pristojnih občinskih služb urejena le ena. Ob tej točki so krajani izrazili nezadovoljstvo z ureditvijo cest od Razvanja proti Pivoli in Hočam, ki je po nekaj letih zaradi slabe izvedbe že zelo uničena. Prav tako prebivalce Razvanja moti, da ni pločnika med Betnavskim gradom in Ljubljansko cesto, kjer se avtomobili, pešci in kolesarji morajo dobesedno boriti za prostor.

“V krizi ni le Maribor, ampak celotna Slovenija,” je povedal podžupan Ujčič, ki razume želje in zahteve krajanov, vendar pa je po njegovih besedah v Mariboru 11 mestnih četrti in 6 krajevnih skupnosti, ki imajo podobne težave. Tu gre iskati razloge, da nekatere komunalne zadeve v kraju še niso urejene, saj denarja ni dovolj za vse potrebe. Zaradi tega tudi ni mogoče predvideti terminskega plana, do kdaj naj bi se zadeve uredile

One thought on “Razvanje se sooča s številnimi težavami

  1. . Ko sem pri nas v zakonu naletel na zmanjševanje različnih kazni za kolesarje, sem se zgrozil. Ne vem, morda snovalci novega zakona ne hodijo po mestnih središčih. Kolesarji so postali najbolj nasilna skupina v prometu. Vozijo po pločnikih, po zelenicah, v nasprotno smer vožnje, vijugajo med pešci, izsiljujejo prednost na križiščih, se pomešajo na zebre med pešce, vsi imajo v ušesih ipode, in te z gestikulacijo klovna naderejo, če jih s hupanjem ali besedno opozoriš na njihovo nesprejemljivo ravnanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*