Novi avtobusni prevoznik

Prvega avgusta prevzema javni gospodarski zavod Marprom v upravljanje javni mestni potniški promet v Mariboru.

Kot so na predstavitvi novega avtobusnega prevoznika v Mariboru povedali direktor Marprom Ivan Hajnšek, direktorica mestne uprave Mestne občine Maribor Milica Simonič Steiner, vodja prodaje pri Marprom Irena Polajžar, direktor tehnične prometne operative Bernard Majhenič in vodja kadrovsko-pravne službe Danijela Mešić, bodo avtobusi ne glede na spremebe vozili po ustaljenih voznih redih.

Kljub spremembam bodo avtobusi vozili nemoteno (Foto: Sašo Branilovič)

Nadalje, tudi sistem plačevanja prevoza ostaja nespremenjen. To pomeni, da bodo potniki veljavne vozovnice uporabljali, dokler ne bodo porabili števila voženj, naloženih na elektronski vozovnici, oziroma najkasneje do konca letošnjega koledarskega leta. Ko bo vozovnica prazna, jo bodo potniki lahko brezplačno zamenjali na vseh prodajnih mestih, ki imajo aparate za polnjenje, seveda ob predložitvi stare (prazne) vozovnice.

Marprom od podjetja Veolia prevzema tudi vozni park. Vsi avtobusi so opravili tehnične preglede, pregledal pa jih je tudi pooblaščeni sodni izvedenec kot pooblaščenec Mestne občine Maribor. Marprom je tako prevzel 38 tehnično brezhibnih vozil in tri odpisana vozila, vsa v lasti Mestne občine Maribor. Za vzdrževanje in parkiranje je javni gospodarski zavod najel prostore na Tržaški cesti v Mariboru, kjer so zagotovljeni vsi pogoji za strokovno in varno upravljanje z voznim parkom.